زبان:  فارسی
26 ،02122927725 فکس: 02122254294 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png

ISO 50001

توضیحات

ایزو 500001 

 سیستم مدیریت انرژی

 

ایزو 50001 ( استاندارد مدیریت انرژی ) ساختار و نظمی را برای اجرای استراتژی های مدیریت و فنی به کار می گیرد، که به طور فزاینده ای باعث کاهش

هزینه انرژی و گازهای گلخانه ای می گردد و در طول زمان مقداری از هزینه پس انداز می گردد.

ایزو 50001 ( مدیریت انرژی ) را می توان برای تاسیسات صنعتی, تجاری یا تمامی سازمانها به کار گرفت.

کارخانه داران, شرکتها, صنایع همگانی, شرکتهای خدمات انرژی و دیگر سازمانها با به کار گیری ایزو50001 هزینه و انتشار کربن را کاهش می دهند.

اگر چه این سیستم به طور مستقل طراحی شده است اما می توان آن را تراز وسط قرار داد یا با سیستم های مدیریتی دیگر به کار گرفت.

با راه اندازی سیستم ایزو50001 سازمانها می توانند در انرژی صرفه جویی کنند و نیز کاهش تولید کربن و بهبود رقابت داشته باشند.

جزییات
  • 0000-00-00 00:00:00

  • 50001,TUV World

خبرهای اخیر
طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد