زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png

ISO 14001

توضیحات

سیستم مدیریت زیست محیطی

 

خانواده استاندارد‌های ایزو14001 ابزار‌های عملی‌ برای شرکت‌ها و سازمان ها (با هر نوع فعالیتی) برای مدیریت مسئولیت زیست محیطی‌ را فراهم می‌کند.

ایزو  14001 در ارتباط با مدیریت زیست محیطی‌ است و برای کمک به شرکت یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ ها و صدمات به محیط (تغییر آب

و هوایی مضر،مسموم کردن آب،...) با اجرای قوانین رسمی‌ دولت‌ها و جهان برای حفظ محیط زیست می‌باشد.

استاندارد‌های دیگر این خانواده بر روش‌های خاص ممیزی، ارتباطات، تجزیه و تحلیل چرخه زندگی‌ و هم چنین چالش‌های زیست محیطی‌ مثل تغییرات

آب و هوایی متمرکز است.

ایزو 14001 تنها ایزو این خانواده است که منجر به دریافت گواهینامه میشود و یک ‌چارچوب کلی‌ برای اجرای موثر سیستم مدیریت زیست محیطی‌ را

فراهم می‌کند.

 مزایایی ایزو 14001با بررسی‌ پنج هزار کاربر این ایزو:

      75%از کاربران این استاندارد را برای بهبود عملکرد زیست محیطی‌ سازمان خود ارزشمند دانستند.

      بیش از  60%کاربران این ایزو را برای دستیابی به تعهدات مدیریتی و کارکنان مفید دانستند.

      بیش از نیمی از کاربران این ایزو را برای مدیریت کسب و کار و بهبود تصویر عمومی سازمان خود موثر دانستند.

      بیش از 75%از کاربران آن را یک مزیّت رقابتی دانستند که عایدات مالی آن‌ها را تا 60%بهبود  بخشیده است.

 

ایزو 14001 برای هر سازمانی که بخواهد نگهداری و بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی‌ و هم چنین ا نطباق خود با قوانین و مقررات زیست محیطی‌ را

انجام دهد، مناسب است .

  آخرین ورژن ( بازنگری ) ایزو 14001 در سال 2004 انجام شده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه و چگونگی پیاده سازی و مشاوره و  اجرا و اخذ گواهینامه 14427 و اطلاع از مراحل اجرا و استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

 

 

http://iso2015.ir/contactus

 

شماره های تماس: 22927725-021،  09122941066

 

آدرس سایت: info@iso2015.ir

 

جزییات
  • 0155-08-06 00:00:00

  • ISO 14001, TUW World

خبرهای اخیر
طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد