زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ایزو 28000:2007

ایزو  28000:2007 

الزام مراقبت را برای یک سیستم مدیریت ایمنی تبیین می کند که شامل جنبه های بحرانی تضمین ایمنی زنجیره تامین می باشد. به طور کل  ایزو28000 وظیفه ی ایمن سازی کلیه روش های حمل و نقل و باربری را به عهده میگیرد.

مدیریت ایمنی به بسیاری از فاکتور های کسب و کار مرتبط است.

این فاکتور ها عبارتند از کلیه فعالیت های کنترل شده و یا تاثیر یافته به وسیله ی سازمان های موثر بر امنیت زنجیره تامین.

کجا و چه موقع بودن انتقال ابزار در طول زنجیره تامین موثر بر میریت ایمنی میباشد.

iso28000  قابل اجرا و پیاده سازی در همه ی سازمان ها(از کوچک تا چند ملیتی)در تولید،سرویس دهی،انبار و یا حمل و نقل در همه ی مراحل تولید یا زنجیره ی تامین میباشد، که مستلزم:

1)پایه گذاری،ابزار،نگهداری و بهبودسیستم ایمنی

2)اطمینان از پیروی به همراه تعیین خط مشی مدیریت ایمنی

3)نمایش دادن این پیروی به دیگر عناصر

4)در خواست اعتباردهی/نام نویسی به وسیله ی شخص ثالث معتبربه وسیله مرجع صدورگواهی نامه

5)تصمیم شخصی و اظهار نامه شخصی با اطمینان به ISO 28000

6)وجود کدهای قانون گذاری و منظم که نشانی الزامات ISO 28000 را می دهند

برای پاسخ سریع به نیازهای اضطراری بازار، چهار استاندارد از پنج استاندارد موجود در مجموعه ایزو 28000 (سیستم های مدیریت ایمنی برای زنجیره تامین) بطور اختصاصی و برای همین منظور بطور عمومی منتشر و در دردسترس قرار گرفته اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن:   09122941066    26-22927725-021   

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد