زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ایزو 55001

ایزو 55001 

-1هدف

این استاندارد بین المللی دورنمایی از مدیریت دارایی­ها و سیستم های مدیریت دارایی ها (یعنی سیستم های مدیریتی برای مدیریت دارایی ها) ارائه می­کند و زمینه را برای ایزو 55001 و ایزو 55002 فراهم می­کند.

همکاری بین المللی برای تهیه­ی این استانداردها موجب شد شیوه ­های مشترکی ایجاد شوند که برای تمام انواع دارایی­ها و در تمام سازمان ها و در تمام فرهنگ ها می­توان از آن ها بهره گرفت.

2-ارتباط با دیگر استانداردها

 

ایزو 55002 و استاندارد بین المللی حاضر، به نوعی سیستم مدیریتی برای مدیریت دارایی­ها اشاره دارند که در تمام این سه استاندارد با نام ((سیستم مدیریت دارایی­ها)) از آن یاد می­شود.

ایزو55001، ایزو55002 و استاندارد بین المللی حاضر را می­توان همراه با سایر راهنماهای فنی و استانداردهای مدیریت دارایی­های مرتبط با انواع دارایی­ها یا بخش­های مختلف صنعت استفاده کرد. ایزو55001 الزامات سیستم مدیریت دارایی­ها را مشخص می­­کند، در حالی که سایر استانداردها جزئیات الزامات فنی فعالیت­های مختلف، صنایع مختلف یا دارایی­های مختلف را مطرح می­کنند یا رهنمودهایی درباره­ی نحوه­ی تفسیر و اجرای ایزو 55001 در یک صنعت خاص یا برای یک نوع خاص از دارایی­ها ارائه می­کنند.

3-جامعه هدف

 

این استاندارد بین المللی در وهله ­ی اول برای استفاده­ی گروه ­های زیر تدوین شده است:
-افرادی که خواهان بهبود تحقق ارزش مجموعه­ی دارایی­های سازمان هستند;
-افرادی که در ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت دارایی­ها نقش دارند;
-افرادی که در برنامه ریزی، همچنین ارائه کنندگان خدمات برای این فعالیت­ها;

4-مزایای این استانداردها

 

بهره گیری از ایزو 55002 و استاندارد بین المللی حاضر، به سازمان امکان می­دهد تا از طریق مدیریت موثر و کارآمد دارایی­هایش، به اهداف عینی خود دست یابد. استفاده از سیستم مدیریت دارایی­ها تضمین می­کند که این اهداف عینی به صورت پایدار و سازگار در طی زمان قابل تحقق هستند.

پیوست الف اطلاعات تکمیلی درباره­ی حوزه­های مرتبط با فعالیت­های مدیریت دارایی­ها ارائه می­کند.

پیوست ب ارتباط بین عناصر کلیدی سیستم مدیریت دارایی­ها را نشان می­دهد.

5-دامنه­ ی کاربرد

 

این استاندارد بین المللی دورنمایی از مدیریت دارایی­ها، اصول و اصطلاحات آن و مزایای مورد انتظار از استقرار مدیریت دارایی­ها ارائه می­کند.

این استاندارد بین المللی را می­توان برای تمام انواع دارایی­ها و در تمام انواع سازمان­های بزرگ و کوچک به کار گرفت.

یادآوری1: این استاندارد بین المللی به طور خاص برای مدیریت دارایی­های فیزیکی تدوین شده است، هر چند، برای دیگر انواع دارایی­ها نیز می­توان از آن بهره گرفت.

یادآوری2: این استاندارد بین المللی راهنمایی مالی، حسابداری یا فنی برای مدیریت انواع دارایی­های خاص ارائه نمی­کند.

یادآوری3: در ایزو 55001، ایزو 55002 و استاندارد بین المللی حاضر، از واژه­ی ((سیستم مدیریت دارایی­ها)) برای اشاره به نوعی سیستم مدیریتی برای مدیریت دارایی­ها استفاده می­شود.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن:  26-22927725-021

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد