زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ISO 55002

ISO 55002

بهره گیری از ایزو 55002 و استاندارد بین المللی حاضر، به سازمان امکان میدهد تا از طریق مدیریت موثر و کارآمد داراییهایش، به اهداف عینی خود دست یابد. استفاده از سیستم مدیریت داراییها تضمین میکند که این اهداف عینی به صورت پایدار و سازگار در طی زمان قابل تحقق هستند. پیوست الف اطلاعات تکمیلی دربارهی حوزه های مرتبط با فعالیتهای مدیریت داراییها ارائه میکند. پیوست ب ارتباط بین عناصر کلیدی سیستم مدیریت داراییها را نشان میدهد.

‎دامنه ی کاربرد

 

این استاندارد بین المللی دور نمایی از مدیریت داراییها، اصول و اصطلاحات آن و مزایای مورد انتظار از استقرار مدیریت داراییها ارائه میکند. این استاندارد بین المللی را میتوان برای تمام انواع داراییها و در تمام انواع سازمانهای بزرگ و کوچک به کار گرفت. 
یادآوری1: این استاندارد بین المللی به طور خاص برای مدیریت داراییهای فیزیکی تدوین شده است، هر چند، برای دیگر انواع داراییها نیز میتوان از آن بهره گرفت. 
یادآوری2: این استاندارد بین المللی راهنمایی مالی، حسابداری یا فنی برای مدیریت انواع داراییهای خاص ارائه نمیکند. 
یادآوری3: در ایزو 55001، ایزو 55002 و استاندارد بین المللی حاضر، از واژه ی ((سیستم مدیریت داراییها)) برای اشاره به نوعی سیستم مدیریتی برای مدیریت داراییها استفاده میشود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن:  26-22927725-021

 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد