زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
iso ایزو37500:2014

iso ایزو37500:2014

 

iso ایزو37500:2014 راهنمای برونسپاری

استاندارد ایزو 37500 ISO ویرایش 2014 راهنمای برونسپاری، مراحل اصلی، فرآیندها و جنبه های اداره امور برون سپاری را مستقل از اندازه و نوع صنعت و تجارت پوشش می دهد.

استاندارد ایزو2014: 37500 ISO  راهنمای برونسپاری، یک فونداسیون خوب برای سازمان جهت ورود به برون سپاری و ادامه موفق چیدمان آن تا پایان قراداد آماده می سازد.

استاندارد ایزو2014: 37500 ISO  راهنماییست جهت:

 

اداره کردن خوب برونسپاری به منظور سودآوری مشترک برای کارفرما و تآمین کننده

انعطاف پذیری چیدمان برونسپاری، انطباق با تغییرات الزامات کسب و کار

تعریف ریسک های درگیر با برونسپاری

فعال کردن روابط همکاری با سود متقابل

استاندارد ایزو 37500 ISO ویرایش 2014 راهنمای برونسپاری می تواند با توجه به نیاز های صنعتی خاص در انطباق با قوانین بین المللی، ملی و محلی (از جمله آن هایی که مربوط به محیط زیست، قانون کار و ایمنی و بهداشت میشوند)، اندازه برونسپاری و نوع صنعت متناسب شده و توسعه یابد.

استاندارد ایزو 2014: 37500 ISO  راهنمای برونسپاری، ذینفعان مختلف را به رسمیت می شناسد و به طور مجزا در مراحل مختلف چرخه زندگی برونسپاری و بعضی اوقات به صورت همزمان با هم عمل می کند.

تخصیص فرآیند ها به صورت انحصاری بین چرخه عمر برونسپاری و هر دوی کارفرما و تأمین کننده غیر ممکن است. برای هر چیدمان برونسپاری، مسئولیت فرآیند بر اساس تفسیر تناسب با کاربر در نظر گرفته می شود.

استاندارد ایزو2014: 37500 ISO  راهنمای برونسپاری برای هرگونه ارتباطات برونسپاری در نظر گرفته شده است مثلا آیا برونسپاری برای اولین بار است یا خیر، از یک مدل تک تأمین کننده استفاده می کنیم یا چند تأمین کننده، یا اینکه پیشنویس توافقنامه بر اساس خدمات است یا خروجی ها؟

فرآیند های ذکر شده در استاندارد ایزو2014: 37500 ISO  راهنمای برونسپاری، طوری طراحی شده است که با استراتژی های برونسپاری متناسب باشد و بین کارفرما و تأمین کننده مشترک باشد.

استاندارد ایزو2014: 37500 ISO  راهنمای برونسپاری، برای استفاده کارفرمایان برونسپاری کننده، تأمین کنندگان، و دست اندر کارانی کاربرد دارد مثل:

تصمیم گیرندگان ونمایندگان آن ها

همه ذینفعانی که در تسهیل، ایجاد و یا مدیریت چیدمان برونسپاری درگیر هستند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن:  26-22927725-021

 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد