زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ایزو 8583

ایزو 8583 

ISO 8583

 

ISO 8583   به 3 شاخه زیر (سیستم) تبدیل می گردد:

 

1-    ISO 8583-1:2003

این سیستم مرتبط با مشخصات پیام تبادل و عناصر داده و ارزش کد می باشد .

Messages, data elements and code values

ISO 8583-1: 2003 یک رابط مشترک بین کارت مالی و کارفرمایان و صادر کنندگان کارت مبادله می باشد.

این ساختار پیام، قالب و محتوا، عناصر داده ها و ارزش برای عناصر داده مشخص می کند. روشی که منحصرا مرتبط با بخش ISO 8583 است.

 

2-    ISO 8583-2:1998

 نرم افزار یا روش ثبت نام کدها برای شناسایی موسسه در اصطلاح (IIC)

Institution Identification Codes         

 ارتباط مستقیم کارت مالی - مشخصات پیام تبادل و  نرم افزار و  روش ثبت نام برای شناسایی کدهای موسسه (IIC)

 

3-    ISO 8583-3:2003

روش های نگهداری پیام ها، عناصر داده ها و ارزش کد

ISO 8583-3: 2003  تعمیر و نگهداری (MA) و  ایجاد و اضافه کردن پیام ها و عناصر داده ها به ISO 8583-1 و کدهای ذکر شده در پیوست الف ISO 8583-1 می باشد.

مسئولیت های MA مربوط به تمام شناسه ها از جمله  نوع پیام و کلاس ها، عناصر داده ها و زیر عناصر، شناسه مجموعه داده ها و کد ها در ISO 8583-1، به استثنای کد موسسه شناسایی می باشد. 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد