زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ایزو 3834

ایزو 3834

ISO 3834

 

تضمین کیفیت جوش (ISO 3834)

به اصطلاح روند "ویژه"، به این معنی که شما می توانید یک راست آزمایی کامل از اتصال جوش داده شده بدون از بین بردن آن را انجام دهید

برای اطمینان از کیفیت مناسب محصول جوش داده شده و برای بهینه سازی هزینه تولید ، کل فرایند جوشکاری باید از همان آغاز کنترل می شودنظارت بر  تمام جنبه های موثر بر کیفیت جوش را در نظر می گیرد ،  تمامی کارگاه های جوشکاری به پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت توصیه می شوند. استاندارد ISO 3834 مجموعهای  از الزامات مورد نیاز برای تولید کنندگان به منظور اعمال شرایط بهتری برای عملیات جوشکاری است.

مراحل مختلفی  در تضمین کیفیت جوش وجود دارد. راه های استاندارد ی برای تست جوشکار وجود دارد. در صورت نیاز شما همچنین دستورالعمل جوشکاری نوشته شده است  و  یا به اصطلاح مشخصات روش جوشکاری (WPS) به منظور افزایش امکان با کیفیت مستمر.

TUV World یک مرجع  معتبر صدور گواهینامه برای صدور گواهینامه استاندارد  ISO 3834 می باشد.

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد