زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ایزو 16050:2003

استاندارد آجیل و خشکبار

 

ایزو 16050:2003

 

ایزو 16050 استاندارد مرتبط با حبوبات، خشکبار، میوه های خشک و دانه های روغنی است.

ایزو 16050 به روش های خشک سازی خشکبار و میوه های خشک می پردازد. 

از دیگر مواردی که این استاندارد به آن اشاره دارد تعیین میزان مجاز افزودنیها مانند نمک و ... می باشد.

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد