زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
codex catering

کترینگ موادغذایی codex catering

با توجه به تجربیات فراوان و گرانبهای عدم وجود سیستم و روش های کاری فرآوری مواد غذائی در بسیاری از کشورها و آسیب جدی به مصرف کنندگان مواد غذائی، استاندارد مواد غذائی سازمان ملل Codex اقدام به تدوین استانداردی نمود تا بتوان کلیه افراد دست اندرکار تولید و عرضه مواد غذائی را ترغیب به رعایت اصول و بهداشت و ایمنی مواد غذائی در سطح کارخانه و کارگاه ها نمود.

هدف استاندارد کیترینگ مواد غذایی:

هدف این استاندارد تعیین نقاط خطرناک فرآوری و عرضه مواد غذائی و کنترل آنها بصورتی که اطمینان خاطر نمود هیچگونه مضراتی برای سلامتی انسان پدید نمی آورد.

هدف دیگر این استاندارد کالیبره نمودن پرسنل دست اندرکار مواد غذائی می باشد که علی الخصوص در ایران به دلیل عدم وجود مدرسه های کیترینگ مواد غذائی متاسفانه صنعت کیترینگ با مشکلات فراوان بهداشتی و ایمنی مواد غذائی روبروست. پرسنلی که هیچگونه آموزشی در رعایت اصول بهداشت فردی، رفتارهای غیر بهداشتی ندارند و با همان فرهنگ قبلی خود می خواهند همانطور در صنعت غذا کار نمایند.

مزایای استقرار استانداردCodex Catering :

- افزایش سطح بهداشت فردی پرسنل کیترینگ ها و اصول رفتار بهداشتی (GHP)

- بهبود روش آماده سازی اولیه سبزیجات، فراورده های دریایی و فراورده های دامی (متاسفانه با بررسی های انجام شده معین گردید، در بسیاری از کیترینگ ها این آماده سازی ها غلط صورت می پذیرد و اصول بهداشتی کدکس را رعایت نمی نماید.)

- بهبود شرایط فضا کاری و جداسازی های فضاهای کاری که در حال حاضر هیچگونه طراحی و جداسازی صحیحی در کیترینگ ها مشاهده نمی شود و بسیاری از کیترینگ ها حتی در حال حاضر غلط و غیر استاندارد در حال ساخت هستند.

 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد