زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
GLP

روش خوب آزمایشگاهی GLP

 

روش خوب آزمایشگاهی براساس مدل بین المللی و امریکائی که بر صلاحیت 5 فاکتور اصلی آزمایشگاهی تاکید دارد، که عبارتند از:

- طراحی صحیح فضای آزمایشگاه

- سیستم مدیریتی آزمایشگاه

- سیستم پرسنلی آزمایشگاه

- تست متدها

- تجهیزات

 

هدف از اخذ گواهینامه GLP:

اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها

 

عموماَ آزمایشگاه های ذیل اقدام به دریافت گواهینامه GLP می نمایند:

- آزمایشگاه های آزمون فنی و مهندسی، غذایی، کشاورزی، صنعت و ساختمان

- آزمایشگاه های کالیبراسیون (این 5 فاکتور با تغییراتی برای این نوع آزمایشگاه ها کاربرد دارد)

- آزمایشگاه های طبی

- آزمایشگاه های کلینیکی دامی

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد