زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
GVP

هدف از اخذ گواهینامه GVP:

اطمینان از عملکرد صحیح مزارع درنظارت های دامپزشکی و اعتماد به تولیدات و محصولات خروجی

 توضیحات در مورد GVP:

 

روش خوب دامپزشکی عموماَ براساس Code of GVP اروپا و به عنوان یک سیستم مدیریت کیفیت ویژه در صنایع وابسته دیده می شود، به عبارتی برای استقرار GVP باید بسیاری از الزامات ویژه سیستم های مدیریتی کیفی را رعایت و اجرا نمود.

برخی الزامات GVP عبارتند از:

- سلامتی و رفاه

- تامین نیروی انسانی با صلاحیت و آموزش دیده

- تامین تجهیزات مناسب پایش و کنترل عملیات و فعالیت ها

- رعایت ایمنی و مراقبت های لازم دامپزشکی در انجام فعالیت ها و شناسایی موارد احتمال وقوع خطرات ایمنی و بهداشتی عمومی و بطور خاص رعایت الزامات ایمنی کار با داروهای دامپزشکی، مواد شیمیایی، مواد ضدعفونی کننده وسایر مواد خطرزا

- نحوه برخورد با موارد و حوادث اضطراری و خطرات و تامین کمک های اولیه

- نحوه تجهیز کارکنان، بازدید کنندگان و پیمانکاران فرعی با پوشش مناسب و محافظ

عموماَ سازمان های ذیل اقدام به دریافت گواهینامه GVP می نمایند:

- کلیه فارم های شیلاتی/فارم های پرورش زنبور عسل

- کلیه فارم های دام و طیور

- کلینیک های دامپزشکی

- مراکز جراحی و بیمارستان های دامپزشکی

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد