زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
ایمنی غذا اروپا IFS

ایمنی غذا اروپا IFS

توضیحاتی در ارتباط با این سیستم :

- گواهینامه IFS در سال 2001 بعنوان استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذائی در اتحادیه اروپا و توسط انجمن توزیع اتحادیه اروپا بعنوان نشانه ای از ایمنی مواد غذائی انتخاب و برای فروش و توزیع محصول بعنوان یک الزام به تولید کنندگان مواد غذائی اعلام گردید.

- استاندارد IFS فقط یک استاندارد سیستم نبوده بلکه کلیه مشخصات و الزامات محصول را نیز شامل می شود، به عبارتی IFS هم استاندارد سیستم و هم استاندارد محصول است

- استاندارد IFS در برگیرنده الزامات سیستم مدیریت کیفیت، سیستم HACCP، الزامات شرایط خوب عملیات GMP می باشد

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه IFS با کارشناس ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن:  26-22927725-021

 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد