زبان:  فارسی
26،02122927725 فکس:02122927920 :تلفن   
: رایانامه  
logo.png
34000 ISO

34000 ISO

 

استاندارد منابع انسانی

استاندارد 34000 منابع انسانی ابزار ارزیابی و آسیب شناسی فرایندها و نتایج منابع انسانی است. در این استاندارد، مدل فیلیپس (EFQM)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده است. استاندارد 34000 از جمله استانداردهایی است که اخیرا و از سال 2001 به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.

این استاندارد دارای 5 سطح بلوغ است. هر سطح بلوغ یک مرحله تکاملی است که سطحی از قابلیت ها را برای بهبود منابع انسانی ایجاد کرده و نهادینه می کند. هر مرحله بلوغ از چندین فرایند و هر فرایند دارای چندین هدف است که اگر برآورده شوند به توانایی آن فرایند برای اثرگذاری بر منابع انسانی منجر می شود. وقتی اهداف همه فرایندها در یک سطح بلوغ برآورده شود، سازمان آن سطح بلوغ را کسب کرده و وارد سطح جدیدی از قابلیت های منابع انسانی می شود. استاندارد 34000، 20 فرایند منابع انسانی و 12 متغیر نتیجه ای و نگرشی منابع انسانی را در قالب 34000 امتیاز (20000 فرایندها و 14000 نتایج و نگرش ها)، ارزیابی می کند. همچنین این استاندارد دستورالمل هایی برای استخدام دارد.

اعضای ایزو TC 247 "کنترل و اقدامات متقابل تقلب" توصیه می کنند که استاندارد 16125 "سیستم مدیریت امنیت" استانداری است که سری ایزو 34000 را طراحی می کند.

قبل از اینکه این استاندارد به عنوان یک سند به سازمان پیش نویس استاندارد بین المللی ارائه شود، سازمان استاندارد توصیه را تایید کرد تا این سند به عنوان ایزو 34000 شماره گذاری مجدد شود. این نشاندهنده این است که این استاندارد امنیتی کاراریی قابل توجهی دارد و قسمت هایی از این سری استاندارد زیر مجموعه های سری ایزو 34000 را توسعه و بهبود می دهد.

در حال حاضر این استاندارد به رسمیت شناخته شده و در سطح ایزو 9001 و ایزو 27001 مورد استفاده قرار می گیرد.

 علاوه بر این استانداردهای زیر در حال حاضر توسعه داده شده اند:

ایزو 18482 (ایزو 34002) سیستم مدیریت امنیت – خطوط راهنما- ارزیابی ریسک.

ایزو16678  (ایزو 34003) راهنمای شناسایی موضوع سازگار و مرتبط با احراز هویت جلوگیری از جعل و تقلب در تجارت غیر قانونی. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن:  26-22927725-021

 

طراحی و توسعه سایت توسط Anatech Anatech | آناتک

تمامی حقوق برای این وبسایت محفوظ می باشد